Adresa:
U Elektrárny 3030/1,
695 23
  HODONÍN
Tel: 511 102 371
E-mail: zkusebna@zkusebna.cz
www: zkusebna.cz
K o n t a k t
Ing. Karel Sovák
ELEKTROENERGETIKA spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1 U Elektrárny 3030/1
695 23  HODONÍN
695 23  HODONÍN
IČ:   16290151 IČ:   25541544
DIČ: CZ5605171594 DIČ: CZ25541544
 
provozovna : Zkušebna VN a VVN E-45    
                        
           
Tel.: +420 511 102 371
   Fax: zrušen
   E-mail: zkusebna@zkusebna.cz
 
 

K d e   n á s   n a j d e t e


mapa1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdete nás v areálu EHO, 30 m od hlavní brány elektrárny.