Adresa:
U Elektrárny 3030/1,
695 23
  HODONÍN
Tel: 511 102 371
E-mail: zkusebna@zkusebna.cz
www: zkusebna.cz

Kurzy - školení

KURZY, ŠKOLENÍ, REKVALIFIKACE

Ve spolupráci s Elektrotechnickým cechem Hodonín provádíme kvalifikační kurzy, zkoušky a periodická přezkoušení podle vyhlášky 50/78 Sb. , pro organizace i jednotlivce.

 

AKTUALITY ELEKTROTECHNICKÉHO CECHU HODONÍN

Elektrotechnický cech  byl založen 17. května 1993  registrací na  ministerstvu vnitra ČR.  Vznikl transformací  z dříve ustanovené  místní pobočky  brněnského  Moravského svazu elektrotechniků. Elektrotechnický cech  má, sídlo v budově  SOU Jilemnického 2, 695 03 Hodonín. Nejvyšším orgánem je Rada cechu ,  zvolená  valnou hromadou. Za Cech jedná   cechmistr a  jeho zástupce. Cechmistrem byl  zvolen  Hans-Jurgen Hofer,  zástupcem cechmistra se stal   Ing. Karel Sovák. Valná hromada 19.05.2016 schválila zprávu o hospodaření za rok 2015  a potvrdila stávající  Radu cechu i pro další období.

: 48846660,   Cech není plátce DPH.   

 

V rámci naší činnosti připravujeme

 

   DVOUDENNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ ELEKTROTECHNIKŮ

 První den semináře se zaměřením  na provoz, požární bezpečnost elektrických zařízení a aktuální změny norem a legislativy

                           ve čtvrtek  18. května  2017

                            v   KD obce Prušánky.  

                je určen pro všechny, kdo provádí montáže nových i údržbu stávajících elektroinstalací. Programu semináře :

 • 08.00 - 08.30   čtvrtek 18.05.2017 - prezence účastníků
                          - vstupní hala Kulturního domu obce  Prušánky
 • 08.30 - 08.45   zahájení semináře, uvítání hostů a účastníků akce
 •  08.45 - 09.30   Hans-Jurgen Hofer, Elektrotechnický cech Hodonín
 • -    24let Elektrotechnického cechu v kostce 
 • 09.30 -11.00   Ing. Miloslav Valena, Kladno
 • - Revizní technik a jeho revizní zpráva – zásady zpracování RZ s ohledem
 • na novelu ČSN 33 2000-6, minimalizace rizika odpovědnosti revizního technika
 • 11.00 - 12.00   společný oběd hostů a účastníků akce
 • Oběd bude v nám všem známé restauraci U Schotlů.
 • 12.00 -13.30   František Kosmák,   Brno
 • -    ČSN EN 61 936-1: 12-2011, ČSN EN 50 522: 12-2011 
 • - trafostanice – projektování a bezpečnost provozu
 • -    ČSN EN 50110  ed. 3: 01-2014,  Obsluha a práce na EZ – třetí novela
 •      pro Čechy ne zrovna povedené harmonizované normy pro činnost na EZ
 •  13.30 - 14.30   Vystoupení hostů
 •                           -  Pavel Menšík, Elektro, VD Bečov nad Teplou 
 •                           -  Ing. Jan Hájek, zastoupení  DEHN + SOHNE
 •                           -  Ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko
 •  14.30 - 15.00   Řízená diskuse, závěr semináře
 •  -  odpovědi  na   písemné  dotazy předané u prezence účastníků

 Cena  za první den, bez ubytování :  680 + 142,8 = 823,- Kč převodem.

VS : 2017051, KS : 308, SS : vaše IČ

U pokladny vstupné vybírá Elektrotechnický cech Hodonín, který není plátce DPH. Vstupné na místě v hotovosti bude 740,- Kč. Pro nezaměstnané a důchodce je vstupné 250,- Kč.

 Pro ty, kteří budou mít zájem o zkoušku podle §14 vyhl. ČÚBP č. 50/78Sb.  bude pokračovat příprava na zkoušku. Zkouškovým dnem bude                                                                   pátek  19. května  2017

Druhý den semináře je určen revizním technikům, vedoucím pracovníkům a podnikovým energetikům. Koná se v komornějším prostředí zasedací místnosti OHK Hodonín. Program moderovaného setkání odborných pracovníků s minimální kvalifikací §7 ve smyslu vyhlášky č.50/78Sb. je uveden na samostatné pozvánce. 

 Je připraven : 

           Rekvalifikační kurz vyhlášky Čúbp č.50/1978Sb.    

                                                                                        

                             Aktuální nabídka, je zajištěna – školení a zkouška § 6, 7, 8 a 10

Přednášky:

Datum:

17.5.2017 od 8:30 hodin

Přednášející:

Ing. K. Sovák, Pavel Vašíček, Petr Janda

Místo:

Učebna E-45 Hodonín, U Elektrárny 1, 695 23 Hodonín

      Pro úastníky kurzu je účast na semináři elektrotechniků v Prušánkách 18.5.2017 zdarma

Zkouška:

v.50/78, §14

Datum:

19.05.2017, 9:00 – 13:00 hodin

Místo:

Učebna OHK Hodonín, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

Cena:

 • §5, 6                                          1.200,- Kč
 • Ostatní (§7, 8)   obj. tř. A :        1.600,- Kč
 •                           obj. tř. B :        2.100,- Kč
 • Specialisté nad 1000 V – příplatek   400,- Kč
 • Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji  900,- Kč

Cena přípravy a přezkoušení je uvedena  bez DPH 21 %.

 

Přihlášky a dotazy posílejte na adresu:

Ing. Karel Sovák

Zkušebna VN a VVN E-45

U Elektrárny 3030/1 695 23 Hodonín

Č. účtu: 767844671/0100

Tel/fax: 511 102 371

IČ: 162 90 151

DIČ: CZ5605171594

 

    Najdete nás v areálu EHO, 30 m od hlavní brány elektrárny.

                   zkusebna@zkusebna.cz