Adresa:
U Elektrárny 3030/1,
695 23
  HODONÍN
Tel: 511 102 371
E-mail: zkusebna@zkusebna.cz
www: zkusebna.cz

O NÁS


Jsme historicky první zkušebnou vysokého napětí provozovanou formou soukromého podnikání na našem území po roce 1989. Patříme k zakládajícím členům Asociace zkušeben vysokého napětí. Sídlo naší firmy je v areálu Elektrárny Hodonín, v těsné blízkosti hlavní brány.

Provádíme údržbu, externí i dílenské opravy, měření, zkoušky a revize elektrozařízení bez omezení napětí v prostorech třídy A + B :

  • distribučních transformátorů
  • zařízení rozvoden elektrické energie
  • odběry vzorků technických kapalin pro stanovení obsahu PCB
  • periodické zkoušky dielektrických pomůcek
  • kabelových souborů
  • rekvalifikační kurzy, školení a zkoušky vyhl.50/78sb.

V době dílenské opravy Vám zapůjčíme náhradní vypínač, transformátor, BAJ, příp. se slevou prodáme použité, ale zrenovované a plně funkční zařízení.

Vaše nevyužité zásoby a nepotřebná vysokonapěťová zařízení vykoupíme.

Na základě našich měření  a prohlídky Vašeho zařízení Vám vystavíme revizní zprávu. Zjištěné závady v průběhu revize odstraníme.