Rozvodny

Disponujeme špičkovým zařízením BAUR, METTLER, TETTEX Instruments, SEBA DYNATRONIC pro zkoušky a měření na všech zařízeních vysokého napětí pro rozvod a distribuci el. energie.

Na základě našich měření a prohlídky Vašeho zařízení Vám vystavíme revizní zprávu. Zjištěné závady v průběhu revize odstraníme.

V době dílenské opravy Vám zapůjčíme náhradní přístroje, případně se slevou prodáme použité, ale zrenovované a plně funkční zařízení.

Vaše nevyužité zásoby a nepotřebná vysokonapěťová zařízení vykoupíme.

Měření a zkoušky el. zařízení provádíme v rozsahu:

  1. změření R15 a R60 a stanovení pi
  2. změření tg-delta izolace vinutí motorů a generátorů (UST A, GST A+B, GSTg A)
  3. měření svodového proudu při zkušebním napětí do 150 kV
  4. měření izolačního odporu při jmenovitém napětí
  5. zkoušky přiloženým zvýšeným napětím průmyslového kmitočtu do 120 kV
  6. zkoušky přiloženým zvýšeným stejnosměrným napětím do 150 kV

Provádíme:

  • vysokonapěťové zkoušky střídavým i stejnosměrným napětím elektropřístrojů rozvoden, tj. vypinačů, bleskojistek, kabelových souborů, společné přípojnice až do 150 kV.
  • měření průrazného napětí a svodového proudu.
  • periodické zkoušky diel. pomůcek podle ČSN 35 9700, ČSN 35 9701.

Na provedené práce poskytujeme záruku 12 měsíců.

Kontaktujte nás

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na níže uvedené kontaktní údaje nebo využijte kontaktního formuláře. Po odeslání zprávy Vám nejpozději do 3 dnů odpovím.

Provozovna

U Elektrárny 3030/1
695 23 HODONÍN

IČ: 16290151
DIČ: CZ5605171594

ELEKTROENERGETIKA spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1
695 23 HODONÍN

IČ: 25541544
DIČ: CZ25541544

Top